“ปราจีนบุรี” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ

ด้วยลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติทับลานที่ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่สลับต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งนี้

สถานที่ล่องแก่งยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในแต่ละปีจังหวัดปราจีนบุรีจะมีการจัด “เทศกาลล่องแก่งหินเพิง”

ภาพจาก ททท. พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ หรือพิพิธภัณฑ์ตะเกียง เป็นแหล่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาพจาก veronatublan.com แหล่งท่องเที่ยวสไตล์อิตาลี ที่เป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งและพักผ่อนแห่งใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก prachindaily ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้านอำเภอนาดี ได้รับฉายาว่าเป็นภูกระดึงแห่งภาคตะวันออก